NÁVOD NA ÚDRŽBU KUCHYNSKEJ LINKY DANKÜCHEN

Pokyny pre všeobecnú starostlivosť

Existuje niekoľko vecí, ktoré treba mať na pamäti, aby vaša nová kuchyňa DanKutchen bola dlho ako nová.

Čistite kuchyňu bavlnenou handričkou a mydlovou vodu. Nepoužívajte kyslé, alkoholové alebo rozpúšťadlové čistiace prostriedky. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky! Pri používaní čistiacich prípravkov na starostlivosť nábytku dodržujte vždy pokyny na použitie a dávkovanie! Po vyčistení linky ju vyutierajte dosucha! Najmä pri čelných plochách z masívneho dreva môže voda preniknúť do konštrukčných spojov a spôsobiť, že drevo napučí alebo zmení farebný odtieň. Preto vždy vodu alebo čistiaci prostriedok dajte na handričku a nestriekajte priamo linku! Niektoré výrobky na čistenie nábytku obsahujú vosky a iné zložky, ktoré v prípade nesprávneho dávkovania môžu časom spôsobiť sfarbenie povrchu. Úroveň lesku sa môže mierne meniť v závislosti od čistiaceho prostriedku a stavu povrchu. Preto vždy vyčistite celú plochu!

Vysoko lesklé plochy

Čistenie by sa malo vykonávať len mäkkou a vlhkou handričkou s roztokom 1 dielu tekutého mydla a 100 dielov vody. Najlepšie je vyčistiť prednú časť zľava doprava alebo zhora nadol, čím sa vyhnete kruhovým pohybom. Kovové časti nesmú byť nikdy ošetrené brúsnymi alebo abrazívnymi čistiacimi hubkami atď.

Hliníkový rám

Vyčistite predné sklo vlhkou handričkou. Nikdy nevyberajte sklo z rámu, pretože existuje riziko poranenia.

Prístroje na čistenie parou

Pri používaní čistiaceho zariadenia na paru hrozí nebezpečie, že vodné pary vniknú do drevených častí. Z tohto dôvodu sa používanie zariadení na čistenie parou v kuchyni neodporúča. Drevené predné a iné drevené časti nesmú byť naparované.

Klíma v miestnosti

Rovnako ako človek sa môže cítiť dobre v zdravom vnútornom prostredí, nábytok potrebuje aj zdravé prostredie. Zvlášť dôležité je správna vlhkosť. Mal by to byť približne 50% relatívnej vlhkosti. Príliš vysoká vlhkosť vedie k napúčaniu dreva. Príliš nízka vlhkosť vedie k zosychaniu dreva.

Správna manipulácia

Materiály potrebné na vytvorenie kuchyne DAN podliehajú stálej kontrole kvality a spĺňajú medzinárodné normy pre kuchynský nábytok.

UPOZORNENIA:

  • Plastový povrch pracovnej dosky odoláva teplote do 140 °C. Pamätajte však, že panvica dosahuje teplotu 400 °C a vyššiu. Táto teplota nevyhnutne vedie k zničeniu plastového povrchu. Pri umiestňovaní horúcej nádoby zo sporáka na pracovnú dosku preto vždy používajte podložku.
  • Na mokrú pracovnú dosku nikdy neklaďte horúci hrniec.
  • Aj keď povrch pracovnej dosky je tvrdý a odolný, nikdy nepracujte priamo na pracovnej doske s nožmi alebo inými ostrými predmetmi.
  • Je potrebné vyhnúť sa akumulácii vody, najmä v oblasti spojov a prednej hrany pracovnej dosky
  • Nikdy neprevesujte mokré utierky cez prednú hranu pracovnej dosky
  • Vodu z okolia varnej dosky, drezu, spojov pracovnej dosky a prednej hrany pracovnej dosky ihneď odstráňte!

Záručné podmienky

Záručná doba je 24 mesiacov od vystavenej ostrej faktúry. Upozorňujeme, že akýkoľvek nesúlad s našimi pokynmi na inštaláciu a údržbu alebo s predpismi výrobcu kuchynskej linky záruka neplatí!